Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Katica csoport

Története:
1992-ben költözködtünk át ebbe az épületbe, mely felváltotta az 1975-ben átadott, és süllyedésnek indult épületet. Az alsó, és felső szárnyon elhelyezkedő két-két terem lehetőséget adott négy óvodai csoport kialakításának, és egy ebédlő helyiségnek. Egy ideig a három csoport mellett jelenlegi csoportunk tornateremként üzemelt, majd a beíratott gyermekek emelkedő létszáma indokolta, hogy a negyedik csoport is megnyíljon, Zvara Jánosné, és Kocsisné Dőri Julianna óvónőpárossal.
A ,,KATICA” nevet 2007-ban az óvodai névavatóval (Napsugár óvoda lettünk) egyidőben kapta a csoportunk, és azóta viseli. Rengeteg kisgyermek indult az iskolába ebből a csoportból. 
A jelenlegi csoport:
2013-ban Zvara Jánosnét (Marika nénit) Benedekné Flesser Éva váltotta, az óvónők azóta ebben a formában dolgoznak. 2020-tól dajka néni: Katrinka Mercédesz 
Szakmai munka:
Az óvónőpáros jól összecsiszolódott, egymást segítő, támogató közegben, szeretetteljes légkörben fogadja az érkező gyermekeket. A csoportban dolgozó pedagógusok személyiségük fejlesztésére, problémamegoldó képességük alakítására, az önelemzésre-önértékelésre is külön-külön nagy hangsúlyt fektetnek szakmai fejlődésük szempontjából. 
Mivel óvodánk integrált intézmény, a katica csoportban folyamatosan  volt egyéni bánásmódot igénylő gyermek, így az SNI.-s BTM.-es gyermekek  személyiségének fejlesztése a csoportban dolgozó pedagógusok speciális feladata. 
Módszertani felkészültségüket folyamatosan fejlesztve ügyelnek arra, hogy felkészüljenek sajátos nevelési igényű, a hátrányos helyzetű, vagy a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek sikeres nevelésére. 
Munkájukat szakmai felelősségvállalás, elkötelezettség jellemezi a minőségi fejlődés folyamatában. 

"A gyermek a legtökéletesebb teremtmény, mert egyedül ő tudja megalkotni saját egyéniségét. A gyermek lelke lágy viaszhoz vagy fehér papírhoz hasonló, ahová magának a gyermeknek kell belevésni a képzeteket."/Maria Montessori/


A jelen növendékei:
Katica csoportunkba 2020-2021-es nevelési évben 25 gyermek jár, 13 lány és 12 fiú. A gyermekek 5-6 éves korúak. Szeptemberben 1 új kislány jött csoportunkba, akinek hamar sikerült beilleszkedni közösségünkbe és új barátokat találni. A gyermekek lelkesen fogadnak minden kezdeményezést, bármilyen tevékenységre könnyen motiválhatóak. Szívesen hallgatnak mesét, tanulnak verseket és nagyon szeretik az énekes játékokat is.  Szabad játéktevékenységek alatt a fiúk nagyon szeretnek legózni,  a lányok sokat rajzolnak és a babaszobában játszanak. Néha egy-egy fiú is szívesen játszik a babakonyhába ahol a lányok örömmel beveszik játékukba. A csoportunk már nagyon összeszokott és sok barátság alakult ki a gyermekek között. Mindennapjainkban fontos szerepet kapnak az élmény és a tapasztalatszerző kirándulások, séták, illetve a folyamatos és alkalomszerű gyűjtőmunkák. Ezért alapelvként valljuk, hogy a „gyermek tevékenység és tapasztalás közben fejlődik a leghatékonyabban.” Érzelmi nevelésünkben fontos szerepe van a szeretet, a megértés gyakorlásának, az egymáshoz való alkalmazkodás fontosságának, melyek elősegítik feladattudatuk, helytállásuk, kitartásuk, türelmük fejlesztését. Célunk, minden gyermek egyéni szükségleteinek maximális kielégítése, az egyéni bánásmód alkalmazásával.
 
"Minden gondolatunk, minden tervünk azt célozza: hogy lehetne benneteket vidámabbá, életrevalóbbá, műveltebbé, derekabbá tenni."/Karácsony Sándor/