Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Katica csoport

Bemutatjuk a katica csoportot:

Története:

1992.-ben költözködtünk át ebbe az épületbe, mely felváltotta az 1975.-ben
átadott, és süllyedésnek indult épületet. Az alsó, és felső szárnyon elhelyezkedő
két-két terem lehetőséget adott négy óvodai csoport kialakításának, és egy
ebédlő helyiségnek. Egy ideig a három csoport mellett jelenlegi csoportunk
tornateremként üzemelt, majd a beíratott gyermekek emelkedő létszáma
indokolta, hogy a negyedik csoport is megnyíljon, Zvara Jánosné, és Kocsisné
Dőri Julianna óvónőpárossal.
A ,,KATICA” nevet 2007.-ben az óvodai név avatóval (Napsugár óvoda lettünk)
egyidőben kapta a csoportunk, és azóta viseli. Rengeteg kisgyermek indult az
iskolába ebből a csoportból.

A jelenlegi csoport:
Dolgozók, és feladataik:
Kocsisné Dőri Julianna- óvodapedagógus
Radácsi Lászlóné- pedagógiai asszisztens
Pujzákné Zsolnai Mária- dajka


A gyermekekkel dolgozó pedagógusok jól összecsiszolódott, egymást segítő,
támogató közegben, szeretetteljes légkörben fogadják az érkező gyermekeket. A
csoportban dolgozó pedagógusok személyiségük fejlesztésére,
problémamegoldó képességük alakítására, az önelemzésre-önértékelésre is
külön-külön nagy hangsúlyt fektetnek szakmai fejlődésük szempontjából.

Mivel óvodánk integrált intézmény, a katica csoportban folyamatosan volt
speciális nevelést igénylő gyermek, így az idei nevelési évben is a lemaradó,
egyéni bánásmódot igénylő gyermekek személyiségének fejlesztése a
csoportban dolgozó pedagógusok speciális feladata.
A csoport óvónője módszertani felkészültségét folyamatosan fejlesztve ügyel
arra, hogy felkészüljön a XXI. század modern pedagógiai irányzatának
elsajátítására, és a rábízott gyermekek sikeres nevelésére.
Munkáját szakmai felelősségvállalás, elkötelezettség jellemezi a minőségi
fejlődés folyamatában.
 

"A gyermek a legtökéletesebb teremtmény, mert egyedül ő tudja megalkotni
saját egyéniségét. A gyermek lelke lágy viaszhoz vagy fehér papírhoz hasonló,
ahová magának a gyermeknek kell belevésni a képzeteket."
                                                                                                          /Maria Montessori/

--------------------------------------------------------------------------------------

A jelen növendékei:
Katica csoportunkba 2023-2024.-es nevelési évben 21 gyermek jár, 8 lány és 13
fiú. A gyermekek 2,5 - 3 éves korúak.


"Minden gondolatunk, minden tervünk azt célozza: hogy lehetne benneteket
vidámabbá, életrevalóbbá, műveltebbé, derekabbá tenni."
                                                                                           /Karácsony Sándor/