Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

,,A legnagyobb ajándék, amit gyermekünknek adhatunk, a feltétlen szeretet, a széttárt karok és egy készséges fül.” (ismeretlen)


Kocsisné Dőri Julianna
Fejlesztő óvodapedagógus
Szakmai életút


 
 • 1979-1983 között a Vasvári Pál Óvónői szakközépiskolában végeztem tanulmányaimat. A sikeres érettségi vizsgát, középfokú óvodapedagógus szakvizsgát tettem, és ezt követően munkába álltam 1983 szeptember 1-én.
 • 1988-1990 között, gyermekem születése után, a GYES. évei alatt végeztem a felsőfokú tanulmányaimat, a Kecskeméti Tanítóképző Főiskola Óvodapedagógus szakán.
 • 1995 július 1-től óvodavezető-helyettes lettem az intézményemben, megismerkedtem a szervezeti működés, tanügyigazgatás gyakorlatával, s ezek az ismeretek is hozzájárultak pedagógusi szemléletem formálásához, általa ismereteim sokszínűbbé váltak.
 • 1988-2000 között tanulmányokat folytattam az ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Karán, ahol Fejlesztő óvodapedagógus szakirányú szakképzést szereztem.
 • 2000-2001 között az ELTE Tanító-és Óvóképző Főiskolai Karán Pedagógus –szakvizsgát tettem.
 • 2007–ben Közoktatási Intézményi Társulás létrejöttével intézményünk a Gárdonyi Óvoda Közoktatási Intézményi Társulás tagóvodájaként működött tovább, vezető –helyettesi feladatom megszűnt.
 • 2013 június 30-tól az óvoda Környezeti Munkaközösségének szakmai vezetője lettem.
 • 2014-ben Szent Gergely Népfőiskola szakmódszertani képzésében vettem részt. A sikeres vizsga után, ,,Logopédiai szakóvodapedagógus specializáció’’ szakirányú, szakmódszertani oklevelet szereztem.
 • 2016-2017-es tanévben minősítési eljárásra jelentkeztem, sikeres portfólió feltöltése, és gyakorlati minősítési vizsgát követően pedagógus II. fokozatba léptem.
 • 2018 július 1-től az új vezető felkérésére A Napsugár Óvoda vezető helyetteseként dolgozhatok szeretett intézményemért.
 • 2020-ban sikeresen befejeztem tanulmányaimat a Katalizátor Pedagógusképző Központ szervezésében meghirdetett, ,,A játék alkalmazása az oktatásban és nevelésben” online képzésen.

 
Egész pályafutásom alatt mély tisztelettel fogadtam a gyermekek feltétlen bizalmát, ahogy első naptól rám bízzák magukat, kezembe adják saját sorsukat. Nyitottságuk, őszinteségük, tisztaságuk feltölt energiával a mai napig.

 
Köszönöm figyelmüket: Kocsisné Dőri Julianna
Kápolnásnyék 2020. 11. 21.,,Mert az ember – ezt egyre inkább hiszem – csak annyit ér és csak annyira ember, amennyire meg tudja őrizni lelke egy zugában az örök gyermeket.”
                                                                                                                       Márai Sándor