Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu
,,A legnagyobb ajándék, amit gyermekünknek adhatunk, a feltétlen szeretet, a széttárt karok és
egy készséges fül.” (ismeretlen)


Kocsisné Dőri Julianna

Fejlesztő óvodapedagógus

Szakmai életút 
  • 1979-1983 között a Vasvári Pál Óvónői szakközépiskolában végeztem
tanulmányaimat. A sikeres érettségi vizsgát, középfokú óvodapedagógus szakvizsgát
tettem, és ezt követően munkába álltam 1983 szeptember 1.-én.
 
  • 1988-1990 között, gyermekem születése után, a GYES. évei alatt végeztem a
felsőfokú tanulmányaimat, a Kecskeméti Tanítóképző Főiskola Óvodapedagógus
szakán.
 
  • 1988-2000 között tanulmányokat folytattam az ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai
Karán, ahol Fejlesztő óvodapedagógus szakirányú szakképzést szereztem.
 
  • 2000-2001 között az ELTE Tanító-és Óvóképző Főiskolai Karán Pedagógus
–szakvizsgát tettem. Tanulmányaim folyamán megismerkedtem a szervezeti
működés, tanügyigazgatás gyakorlatával, s ezek az ismeretek is hozzájárultak
pedagógusi szemléletem formálásához, általa ismereteim sokszínűbbé váltak.
 
  • 2014-ben Szent Gergely Népfőiskola szakmódszertani képzésében vettem részt. A
sikeres vizsga után, ,,Logopédiai szakóvodapedagógus specializáció’’ szakirányú,
szakmódszertani oklevelet szereztem.
 
  • 2016-2017-es tanévben minősítési eljárásra jelentkeztem, sikeres portfólió feltöltése,
és gyakorlati minősítési vizsgát követően pedagógus II. fokozatba léptem.
 
  • 2020-ban sikeresen befejeztem tanulmányaimat a Katalizátor Pedagógusképző
Központ szervezésében meghirdetett, ,,A játék alkalmazása az oktatásban és
nevelésben” képzésen.
 
Mai napig szenvedélyesen keresem a gyerekek bizalmához vezető utat, megszerzett
tudásomat folyamatosan gyarapítom, és minden gyermek egyéni fejlesztésére használom.
Hiszem, hogy a sikeresség a nevelésben mégsem csak a módszerek tárházában rejlik,
hanem abban, hogy nyitott szívvel, óriási szeretettel forduljunk minden gyermek felé.

Egész pályafutásom alatt mély tisztelettel fogadtam a gyermekek feltétlen bizalmát, ahogy
első naptól rám bízzák magukat, kezembe adják saját sorsukat. Nyitottságuk, őszinteségük,
tisztaságuk feltölt energiával a mai napig.


Köszönöm figyelmüket: Kocsisné Dőri Julianna
Kápolnásnyék 2023. 07. 25.


,,Mert az ember – ezt egyre inkább hiszem – csak annyit ér és csak annyira
ember, amennyire meg tudja őrizni lelke egy zugában az örök gyermeket.”

                                                                                                                 Márai Sándor