Pillangó csoport

23 kisgyermek jár a pillangó csoportba, ebből 13 fiú és 10 kislány. Csoportszobánk teljesen felújítva várta a gyerekeket év elején. Nagycsoport lévén figyelmet fordítunk a készségek, képességek fejlesztésére, melyekre az iskolai oktatás épít. Az óvodai életet áthatja a játékosság, az élményszerűség. A mindennapok során a gyermekek komfortérzetének biztosításával szeretnénk, hogy később az óvodából kikerülve jó szívvel emlékezzenek ezekre az évekre. A mindennapi tevékenységekbe részt vesznek, a mozgásos feladatok a kedvenceik, szeretnek táncolni, ezt napi rendszerességgel meg is tesszük. A szabadban szívesen tartózkodnak, meséket, verseket hallgatnak és tanulnak. Sok érdekes dologgal ismerkedünk. A rendezvényeken is részt veszünk, ha kell műsorral is készülünk. Egyre önállóbbak, a rájuk bízott feladatokat igyekeznek pontosan elvégezni. 

Vidáman jönnek reggelente az óvodába, és a nap folyamán jól érzik magukat itt. Érzelmi nevelésünkben fontos szerepe van a szeretet, a megértés gyakorlásának, egymáshoz való alkalmazkodás fontosságának, melyek elősegítik feladattudatuk, helytállásuk, kitartásuk, türelmük fejlesztését. Nevelőmunkánk során első lépésként a gyermekek alapos megismerésére törekszünk, így kiemelt feladatunknak tekintjük az egyéni különbségek feltárását, az eltérések ismeretében személyiség differenciált fejlesztését. Célunk, minden gyermek egyéni szükségleteinek maximális kielégítése, az egyéni bánásmód alkalmazása.