Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Bemutatkozás

Az óvoda története

 
Óvodánk 6 csoportos nevelési intézmény. Nevelési filozófiánk alapja a gyermekszeretet, a gyermek - mint fejlődő személyiség - mindenekfelett álló érdekének figyelembe vétele minden téren. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek szeressenek óvodába járni, s ennek alapja a gyermekszeretet, a családias, egymásra figyelő, harmonikus, nyugodt, segítő, önállóságot, tartást, boldogságot adó, érzelmi biztonságot nyújtó, pozitív tulajdonságokat megerősítő óvodai élet. Ennek elengedhetetlen feltétele a gyermek és a felnőtt sokszínű együttműködése a játék elsődlegessége.

 Az elmúlt évek tapasztalatai, s a program felülvizsgálata során, azt erősítették meg a nevelőtestületünk számára, hogy a saját, magunk által írt programmal tudunk a leghatékonyabban dolgozni. Feltételezésünk szerint az általunk készített program alkalmas leginkább arra, hogy a helyi elvárásoknak megfelelő tartalommal a nevelőtestület tudását legjobban kiaknázva, legeredményesebben tudjuk a ránk bízott gyermekek személyiségét kibontakoztatni.

Kápolnásnyék Fejér megye középső részén helyezkedik el, a Velencei-tó vonzáskörzetében, Székesfehérvár és Budapest között. Lakossága egyre gyarapodó, kereskedelmi múltra visszatekintő település. 

Büszkeségünk Vörösmarty Mihály, aki településünk szülötte. A nevét viselő múzeum, s az azt körülvevő nagy park, számos lehetőséget nyújt sétára óvodásainknak minden évszakban. 
A Velencei-tó és a Nadapi-hegy közelsége lehetőséget teremt gyakori kirándulásra, maradandó élmények gyűjtésére /hattyúk etetése, termések gyűjtése, stb./, a természet megszerettetésére, megóvására. Fontos számunkra, hogy a gyermekek kötődjenek lakóhelyükhöz.

Településünkön egy óvoda működik 2016 szeptemberétől 6 csoporttal, mely területileg optimális fekvésű, biztosítani tudja minden óvodáskorú gyermek ellátását.
Óvodánk az önkormányzat által fenntartott, gazdaságilag részben önálló intézmény, ahol esztétikus, igényesen kialakított környezetben folyik a gyermekek gondozása, nevelése, fejlesztése.

Szeretnénk olyan feltételeket biztosítani, olyan fejlesztési lehetőségeket felkínálni, amelyből a szülők többségének igénye kielégítést nyer, és pozitív meggyőződésből óvodánkba hozzák gyermekeiket.

Ennek tudatában egy érzelem gazdag, érzelmi biztonságot, adó környezetet igyekszünk kialakítani, ahol a gyermekek személyiségének fejlődése biztosított, valamint életkoronként és egyénenként a változó testi-lelki szükségleteiket figyelembe vevő társadalmi életre való felkészítés folyik.

Arra törekszünk, hogy a helyi nevelési program megvalósítása szeretetteljes légkörben, a gyermekek különböző fejlődési ütemének figyelembevételével történjen. 
Sokféle mozgási lehetőség biztosításával lehetőséget nyújtunk a gyermekek számára a mozgásöröm megélésére, mely biztosítja számukra a testi-, lelki -, szociális harmóniát. 
A változatos tevékenységek által, igyekszünk óvodásainknak olyan élményeket nyújtani mely számukra maradandó és meghatározó. 

Gondot fordítunk a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni fejlesztésére, a hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztésére, a prevencióra, a differenciált foglalkoztatásra, a másság elfogadására az esélyegyenlőség érvényesülése érdekében. 
A kisgyermekek alapvető tevékenységéhez, a játékhoz, képességeik kibontakoztatásához biztosítjuk a feltételeket, ötletekkel, együtt játszással segítjük fejlődésüket. 
Bízunk abban, hogy az óvodáskor végére őszinte, nyitott, kíváncsi, önálló, kellő önfegyelemmel és akarattal rendelkező vidám, segítőkész gyermekek kerülnek ki az óvodából. Ezt a szülők és az óvoda szoros együttműködésével, összehangolt munkájával valósíthatjuk meg. 

Magatartásunkat a megértés és az optimizmus jellemzi, viselkedésünkkel mindig példaként járunk a gyermekek előtt. 

Feladatunk a jövőben is az önképzés, az új kihívásoknak való megfelelni akarás és a folyamatos fejlődés iránti elkötelezettség.

Olyan intézményként kívánunk működni, ahol minden gyermek esélyt kap személyiségének kibontakoztatására. Nevelőtestületünk, ezért magas szintű együttműködéssel, problémamegoldó készséggel, folyamatosan figyel partnerei jogos igényeire, annak érdekében, hogy – közös erőfeszítéssel - megvalósuljanak pedagógiai programunk koncepciói.
Arra törekszünk, hogy minél otthonosabb, barátságosabb, élményekben gazdagabb óvodai légkört alakítsunk ki, ahová a szülők szívesen hozzák a gyermekeiket, és ahol ők jól érzik magukat.

Mindezek megvalósítására a garanciát abban látjuk, ha a szakembereink nyitott, kreatív, elhivatott személyek, folyamatosan fejlesztik pedagógiai tudásukat, tele vannak ambícióval, lelkesek. A partnereink észrevételeit figyelembe vesszük, s a felmerülő problémákat a lehető legrövidebb úton orvosoljuk.

Óvodánk szakmailag önálló intézmény, a családi nevelést kiegészítve végezzük nevelő munkánkat, 3-7 éves gyermekek nevelését, fejlesztését az iskolába lépésig.
Gyermekeink között egyaránt található ingerszegény, csonka családból származó, nehezen nevelhető, hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű, illetve kiváló képességű, jó családi háttérrel rendelkező, értelmiségi családból származó gyermek is.  

Az ember egyedi, mással nem helyettesíthető individuum, és szociális lény egyszerre.
A kisgyermek fejlődő személyiség, fejlődését genetikai adottságok, az érés sajátos törvényszerűségei, a spontán és tervszerűen alkalmazott környezeti hatások együttesen határozzák meg. Életkoronként, életkori szakaszonként és egyénenként változó testi és lelki szükségletei vannak.

A személyiség szabad kibontakoztatásában a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezet szerepe meghatározó. 

Óvodai nevelésünk gyermekközpontú, el-, és befogadó, ennek megfelelően a gyermeki személyiség legteljesebb kibontakoztatására törekszünk.
Testben és lélekben egészséges, boldog, kiegyensúlyozott gyermek az, aki harmóniában él környezetével és önmagával. 

Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család.
Az óvoda a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítője, a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig. Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének és nevelésének legmegfelelőbb feltételeit. Az óvodában, miközben az teljesíti a funkcióit, a gyermekekben megteremtődnek a következő életszakaszba (a kisiskolás korba) való átlépés belső pszichikus feltételei. 

Kápolnásnyék nagyközség óvodájában derűs, otthonos, szeretetteljes légkörben a gyermeki személyiség kibontakoztatására, nevelésére, fejlesztésére törekszünk, komplex módon tudatosan tervezett, szervezett nevelési helyzetekkel. Óvodánk nyitott, a környezet igényeihez igazodva elsősorban a gyermekek nevelését, a partneri kapcsolatra épülő családi nevelés kiegészítését vállaljuk.